To jest stara wersja strony!


← Powrót

Dokumenty


Reguły weryfikacji danych

Poniższy plik zawiera opis reguł ankiety jednostki dotyczących następujących obszarów:

 • Aplikacje
 • Audyt
 • Czasopisma
 • Członkostwa pracowników jednostki
 • Działalność innowacyjna
 • Dzieła architektoniczne lub wzornicze (w tym Dzieła z zakresu architektury krajobrazu)
 • Dzieła artystyczne
 • Efekty praktyczne
 • Infrastruktura
 • Kierownik jednostki
 • Laboratoria i wdrożone systemy jakości
 • Mobilność naukowców
 • Najważniejsze osiągnięcia jednostki
 • Ogólne
 • Projekty naukowe
 • Publikacje i monografie naukowe
 • Raport liczby N
 • Rozwój kadry naukowej
 • Uprawnienia jednostki do nadawania stopni
 • Wdrożenia
 • Zatrudnienia

Reguły - aktualna wersja 4.1

W przypadku nie spełnienia reguł dane nie są pobierane do ankiety i nie prezentują się w raporciePozostałe dokumenty

Lp. Nazwa dokumentu Plik
1 Reguły - archiwalna wersja 4.0 Pobierz Reguły-wersja 4.0
2 Reguły - archiwalna wersja 3.0 Pobierz Reguły-wersja 3.0
3 Reguły - archiwalna wersja 2.0 Pobierz Reguły-wersja 2.0
4 FAQ Pobierz plik FAQ
5 Karta wdrożenia i aplikacji w języku angielskim Pobierz Kartę
6 Specyfikacja dostępności danych POL-on/PBN Pobierz Specyfikację
7 Podręcznik użytkownika systemu PBN Pobierz Podręcznik użytkownika PBN
8 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych Treść rozporządzenia
9 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce Treść rozporządzenia
10 Materiały z konferencji Przejdź do serwisu informacyjnego POL-on