To jest stara wersja strony!


← Powrót

Dokumenty


Reguły weryfikacji danych

Poniższy plik zawiera opis reguł ankiety jednostki dotyczących następujących obszarów:

 • Aplikacje
 • Audyt
 • Czasopisma
 • Członkostwa pracowników jednostki
 • Działalność innowacyjna
 • Dzieła architektoniczne lub wzornicze (w tym Dzieła z zakresu architektury krajobrazu)
 • Dzieła artystyczne
 • Efekty praktyczne
 • Infrastruktura
 • Kierownik jednostki
 • Laboratoria i wdrożone systemy jakości
 • Mobilność naukowców
 • Najważniejsze osiągnięcia jednostki
 • Ogólne
 • Projekty naukowe
 • Publikacje i monografie naukowe
 • Raport liczby N
 • Rozwój kadry naukowej
 • Uprawnienia jednostki do nadawania stopni
 • Wdrożenia
 • Zatrudnienia

Reguły - aktualna wersja 4.1

Reguły - archiwalne wersje

Reguły - wersja 4.0

Reguły - wersja 3.0

Reguły - wersja 2.0

W przypadku nie spełnienia reguł dane nie są pobierane do ankiety i nie prezentują się w raporcieKarta wdrożenia i aplikacji

Karta wdrożenia i aplikacji w języku angielskimSpecyfikacja dostępności danych POL-on/PBN w Ankiecie Jednostki

Specyfikacja dostępności danych POL-on/PBN

Podręcznik użytkownika systemu PBN

Podręcznik użytkownika PBN

Rozporządzenia

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

treść rozporządzenia

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce

treść rozporządzenia

Materiały z konferencji

Materiały z konferencji dostępne na stronach serwisu informacyjnego POL-on