Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
ankieta_jednostki:reguly:start [2017/03/01 12:37]
kjastrzebska
ankieta_jednostki:reguly:start [2017/05/17 09:53]
prodzik [Dokumenty]
Linia 29: Linia 29:
   * Zatrudnienia   * Zatrudnienia
  
-<button type="​success"​ size="sm" icon="​glyphicon glyphicon-download-alt">​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v4.pdf|Reguły - aktualna wersja ​4.0]] </​button>​+<button type="​success"​ size="lg" icon="​glyphicon glyphicon-download-alt">​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v5.pdf|Reguły - aktualna wersja ​5.0]] </​button>​
 \\ \\
 \\ \\
- 
-<​html><​h3 style="​background-color:​ #​EEEEEE;">​Reguły - archiwalne wersje</​h3></​html>​ 
- 
-<button type="​success"​ size="​sm"​ icon="​glyphicon glyphicon-download-alt">​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v3_20170206.pdf|Reguły - wersja 3.0]] </​button>​ 
- 
-<button type="​success"​ size="​sm"​ icon="​glyphicon glyphicon-download-alt">​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v2.1.pdf|Reguły - wersja 2.0]]</​button>​ 
  
 <callout type="​warning"​ icon="​true">​ W przypadku nie spełnienia reguł dane nie są pobierane do ankiety i nie  prezentują się w raporcie </​callout>​ <callout type="​warning"​ icon="​true">​ W przypadku nie spełnienia reguł dane nie są pobierane do ankiety i nie  prezentują się w raporcie </​callout>​
  
-\\ 
-\\ 
  
-<​html><​h3 style="​background-color:​ #​EEEEEE;">​Karta wdrożenia i aplikacji</​h3></​html>​ 
- 
-<button type="​success"​ size="​sm"​ icon="​glyphicon glyphicon-download-alt">​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​karta_wdrożenia_aplikacji_produktu_zatwierdzona.docx|Karta wdrożenia i aplikacji w języku angielskim]] </​button>​ 
  
 \\ \\
 \\ \\
- +<panel type="default"​ title="​Dokumenty do pobrania"​ no-body="​true"> 
-<html><​h3 style="background-color: #EEEEEE;">Specyfikacja dostępności danych POL-on/PBN w Ankiecie Jednostki<​/h3></html> +<list-group> 
- +  * [[https://polon.nauka.gov.pl/help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v4_1.pdf|Reguły - archiwalna wersja 4.1]] 
-<button type="​success"​ size="​sm"​ icon="​glyphicon glyphicon-download-alt">​[[ https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​specyfikacja_wymagan_-_ankieta_jednostki_naukowej_v5.pdf|Specyfikacja dostępności danych POL-on/PBN ]]</button>+  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v4.pdf|Reguły - archiwalna wersja 4.0]] 
 +  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v3_20170206.pdf|Reguły ​archiwalna wersja 3.0]] 
 +  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v2.1.pdf|Reguły ​archiwalna wersja 2.0]] 
 +  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​faq-ankieta_jednostki_v3.pdf|FAQ]] 
 +  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​karta_wdrożenia_aplikacji_produktu_zatwierdzona.docx|Karta wdrożenia i aplikacji w języku angielskim]] 
 +  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​rodzaj_dziela.xlsx|Słownik rodzaju dzieła architektonicznego]] 
 +  * [[ https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​specyfikacja_wymagan_-_ankieta_jednostki_naukowej_v5.pdf|Specyfikacja dostępności danych POL-on/​PBN]] ​ 
 +  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​pomoc_uzytkownika.pdf|Podręcznik użytkownika - Ankieta jednostki]] 
 +  * [[https://​pbn-ms.opi.org.pl/​pbn-report-web/​filemanagement/​getfile?​fileName=Moduł Danych do Ankiety Jednostki w PBN (podręcznik użytkownika).pdf|Podręcznik użytkownika systemu PBN]]  
 +  * [[http://​www.dziennikustaw.gov.pl/​du/​2016/​2154/​D2016000215401.pdf|Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych]] 
 +  * [[http://​www.bip.nauka.gov.pl/​g2/​oryginal/​2015_07/​9196d392a17bff43f33ced3017ac5a58.pdf|Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce]]  
 +</​list-group>​</panel>
 \\ \\
 \\ \\
- +<panel type="default" ​title="Pozostałe materiały" ​no-body="true">​ 
-<​html><​h3 style="​background-color:​ #​EEEEEE;">​Podręcznik użytkownika systemu PBN</​h3></​html>​ +<list-group
- +  * [[https://polon.nauka.gov.pl/polon/konferencje|Materiały z konferencji]]  
-<button ​type="success" ​size="sm" ​icon="glyphicon glyphicon-download-alt">​[[https://​pbn-ms.opi.org.pl/​pbn-report-web/​filemanagement/​getfile?​fileName=Moduł Danych do Ankiety Jednostki w PBN (podręcznik użytkownika).pdf|Podręcznik użytkownika PBN]]</​button> +  * [[https://polon.nauka.gov.pl/​polon/filmy-szkoleniowe|Filmy szkoleniowe]]  
-\\ +</list-group></panel>
-\\ +
- +
-<html><​h3 style="​background-color: #​EEEEEE;"​>Rozporządzenia</​h3></​html>​ +
- +
-  * Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych\\ +
-<button type="​success"​ size="​sm"​ icon="​glyphicon glyphicon-download-alt">​[[http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/​2154/​D2016000215401.pdf|treść rozporządzenia]]</​button>​ +
-  * Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce\\ +
-<button type="​success"​ size="​sm"​ icon="​glyphicon glyphicon-download-alt">​[[http://www.bip.nauka.gov.pl/​g2/oryginal/​2015_07/​9196d392a17bff43f33ced3017ac5a58.pdf|treść rozporządzenia]]</button>​ +
-\\ +
-\\ +
- +
-<​html><​h3 style="​background-color: #​EEEEEE;"​>Materiały z konferencji</h3></​html>​ +
- +
-Materiały z konferencji dostępne na stronach [[https://​polon.nauka.gov.pl/​konferencje|serwisu informacyjnego POL-on]] +
-\\ +
-\\ +
- +
- +
  
 ---- ----
Linia 87: Linia 68:
   * [[ankieta_jednostki:​faq:​start|FAQ-Najczęściej zadawane pytania]]   * [[ankieta_jednostki:​faq:​start|FAQ-Najczęściej zadawane pytania]]
   * [[ankieta_jednostki:​harmonogram|Harmonogram]]   * [[ankieta_jednostki:​harmonogram|Harmonogram]]
 +  * [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​start|Instrukcje i wyjaśnienia]]
   * [[ankieta_jednostki:​rozwiazanie_architektoniczne:​start|Przyjęte rozwiązanie architektoniczne]]   * [[ankieta_jednostki:​rozwiazanie_architektoniczne:​start|Przyjęte rozwiązanie architektoniczne]]
-  * [[ankieta_jednostki:​scenariusze:start|Instrukcje i wyjaśnienia]]+  * [[ankieta_jednostki:​reguly:start|Reguły weryfikacji danych]] 
 +  * [[ankieta_jednostki:​zakres_danych|Specyfikacja danych]]
   * [[ankieta_jednostki:​szkolenia:​szkolenia|Szkolenia]]   * [[ankieta_jednostki:​szkolenia:​szkolenia|Szkolenia]]
-  * [[ankieta_jednostki:​zakres_danych|Specyfikacja danych]] 
   ​   ​