Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
ankieta_jednostki:reguly:start [2017/02/20 11:08]
kjastrzebska
ankieta_jednostki:reguly:start [2017/05/17 09:53]
prodzik [Dokumenty]
Linia 4: Linia 4:
 \\ \\
  
-==== Reguły weryfikacji danych ​==== +<​html><​h3 style="​background-color:​ #​EEEEEE;">​Reguły weryfikacji danych</​h3></​html>​
- +
  
 Poniższy plik zawiera ​ opis reguł ankiety jednostki dotyczących następujących obszarów: Poniższy plik zawiera ​ opis reguł ankiety jednostki dotyczących następujących obszarów:
Linia 12: Linia 10:
   * Audyt   * Audyt
   * Czasopisma   * Czasopisma
 +  * Członkostwa pracowników jednostki
   * Działalność innowacyjna   * Działalność innowacyjna
   * Dzieła architektoniczne lub wzornicze (w tym Dzieła z zakresu architektury krajobrazu)   * Dzieła architektoniczne lub wzornicze (w tym Dzieła z zakresu architektury krajobrazu)
Linia 17: Linia 16:
   * Efekty praktyczne   * Efekty praktyczne
   * Infrastruktura   * Infrastruktura
-  * Kierownik+  * Kierownik ​jednostki
   * Laboratoria i wdrożone systemy jakości   * Laboratoria i wdrożone systemy jakości
 +  * Mobilność naukowców
   * Najważniejsze osiągnięcia jednostki   * Najważniejsze osiągnięcia jednostki
   * Ogólne   * Ogólne
   * Projekty naukowe   * Projekty naukowe
 +  * Publikacje i monografie naukowe
   * Raport liczby N   * Raport liczby N
 +  * Rozwój kadry naukowej
   * Uprawnienia jednostki do nadawania stopni   * Uprawnienia jednostki do nadawania stopni
   * Wdrożenia   * Wdrożenia
   * Zatrudnienia   * Zatrudnienia
  
-<button type="​success"​ size="sm" icon="​glyphicon glyphicon-download-alt">​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v3_20170206.pdf|Reguły - aktualna wersja]] </​button>​+<button type="​success"​ size="lg" icon="​glyphicon glyphicon-download-alt">​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v5.pdf|Reguły - aktualna wersja ​5.0]] </​button>​
 \\ \\
 \\ \\
- 
-==== Reguły - archiwalne wersje ==== 
-<button type="​success"​ size="​sm"​ icon="​glyphicon glyphicon-download-alt">​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v2.1.pdf|Reguły - wersja 2.0]]</​button>​ 
  
 <callout type="​warning"​ icon="​true">​ W przypadku nie spełnienia reguł dane nie są pobierane do ankiety i nie  prezentują się w raporcie </​callout>​ <callout type="​warning"​ icon="​true">​ W przypadku nie spełnienia reguł dane nie są pobierane do ankiety i nie  prezentują się w raporcie </​callout>​
  
-\\ 
-\\ 
  
-==== Karta wdrożenia i aplikacji ==== 
-<button type="​success"​ size="​sm"​ icon="​glyphicon glyphicon-download-alt">​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​karta_wdrożenia_aplikacji_produktu_zatwierdzona.docx|Karta wdrożenia i aplikacji w języku angielskim]] </​button>​ 
  
 \\ \\
 \\ \\
-==== Specyfikacja dostępności danych POL-on/PBN w Ankiecie Jednostki ==== +<panel type="default" ​title="Dokumenty do pobrania" ​no-body="true"> 
-<button ​type="success" ​size="sm" ​icon="glyphicon glyphicon-download-alt">​[[ https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​specyfikacja_wymagan_-_ankieta_jednostki_naukowej_v5.pdf|Specyfikacja dostępności danych POL-on/PBN ]]</​button>​ +<​list-group>​ 
-\\ +  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v4_1.pdf|Reguły - archiwalna wersja 4.1]] 
-\\ +  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v4.pdf|Reguły - archiwalna wersja 4.0]] 
-==== Podręcznik użytkownika ​systemu PBN ==== +  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v3_20170206.pdf|Reguły - archiwalna wersja 3.0]] 
-<button type="​success"​ size="​sm"​ icon="​glyphicon glyphicon-download-alt">​[[https://​pbn-ms.opi.org.pl/​pbn-report-web/​filemanagement/​getfile?​fileName=Moduł Danych do Ankiety Jednostki w PBN (podręcznik użytkownika).pdf|Podręcznik użytkownika PBN]]</button>+  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v2.1.pdf|Reguły - archiwalna wersja 2.0]] 
 +  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​faq-ankieta_jednostki_v3.pdf|FAQ]] 
 +  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​karta_wdrożenia_aplikacji_produktu_zatwierdzona.docx|Karta wdrożenia i aplikacji w języku angielskim]] 
 +  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​rodzaj_dziela.xlsx|Słownik rodzaju dzieła architektonicznego]] 
 +  * [[ https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​specyfikacja_wymagan_-_ankieta_jednostki_naukowej_v5.pdf|Specyfikacja dostępności danych POL-on/​PBN]]  
 +  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​pomoc_uzytkownika.pdf|Podręcznik użytkownika - Ankieta jednostki]] 
 +  * [[https://​pbn-ms.opi.org.pl/​pbn-report-web/​filemanagement/​getfile?​fileName=Moduł Danych do Ankiety Jednostki w PBN (podręcznik użytkownika).pdf|Podręcznik użytkownika ​systemu ​PBN]]  
 +  * [[http://​www.dziennikustaw.gov.pl/​du/​2016/​2154/​D2016000215401.pdf|Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych]] 
 +  * [[http://​www.bip.nauka.gov.pl/​g2/​oryginal/​2015_07/​9196d392a17bff43f33ced3017ac5a58.pdf|Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce]]  
 +</​list-group>​</panel>
 \\ \\
 \\ \\
- +<panel type="default" ​title="Pozostałe materiały" ​no-body="true"> 
-==== Rozporządzenia ==== +<list-group
-  * Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych\\ +  * [[https://polon.nauka.gov.pl/​polon/konferencje|Materiały z konferencji]]  
-<button ​type="success" ​size="sm" ​icon="glyphicon glyphicon-download-alt">[[http://​www.dziennikustaw.gov.pl/​du/​2016/​2154/​D2016000215401.pdf|treść rozporządzenia]]</button+  ​* ​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​polon/filmy-szkoleniowe|Filmy szkoleniowe]]  
-  * Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce\\ +</​list-group></​panel>​
-<button type="​success"​ size="​sm"​ icon="​glyphicon glyphicon-download-alt">​[[http://www.bip.nauka.gov.pl/​g2/oryginal/​2015_07/​9196d392a17bff43f33ced3017ac5a58.pdf|treść rozporządzenia]]</​button>​ +
-\\ +
-\\ +
- +
- +
-==== Materiały z konferencji ​==== +
-Materiały z konferencji dostępne na stronach ​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​konferencje|serwisu informacyjnego POL-on]] +
-\\ +
-\\ +
- +
- +
  
 ---- ----
Linia 76: Linia 68:
   * [[ankieta_jednostki:​faq:​start|FAQ-Najczęściej zadawane pytania]]   * [[ankieta_jednostki:​faq:​start|FAQ-Najczęściej zadawane pytania]]
   * [[ankieta_jednostki:​harmonogram|Harmonogram]]   * [[ankieta_jednostki:​harmonogram|Harmonogram]]
-  * [[ankieta_jednostki:​rozwiazanie_architektoniczne:​start|Przyjęte rozwiązanie architektoniczne]] 
   * [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​start|Instrukcje i wyjaśnienia]]   * [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​start|Instrukcje i wyjaśnienia]]
-  * [[ankieta_jednostki:​szkolenia:szkolenia|Szkolenia]]+  * [[ankieta_jednostki:​rozwiazanie_architektoniczne:start|Przyjęte rozwiązanie architektoniczne]] 
 +  * [[ankieta_jednostki:​reguly:​start|Reguły weryfikacji danych]]
   * [[ankieta_jednostki:​zakres_danych|Specyfikacja danych]]   * [[ankieta_jednostki:​zakres_danych|Specyfikacja danych]]
 +  * [[ankieta_jednostki:​szkolenia:​szkolenia|Szkolenia]]
   ​   ​