Menadżer multimediów

Wysyłanie pliku

Pliki w orppd

Plik

Data:
2017/02/27 11:51
Nazwa pliku:
20160908_rozporzadzenie_w_sprawie_szczegolowych_kryteriow_i_trybu_przyznawania_oraz_rozliczania_srodkow_finansowych_na_dzialalnosc_upowszechniajaca_nauke.pdf
Rozmiar:
751KB
Odnośniki do:
Baza aktów prawnych