Menadżer multimediów

Wysyłanie pliku

Przesyłanie plików na sprawozdania_i_ankiety:ankieta_en1

Przepraszamy, nie masz wystarczających uprawnień do przesyłania plików.

Plik

Data:
2018/02/09 07:52
Nazwa pliku:
20170104_rozporzadzenie_zmieniajace_rozporzadzenie_w_sprawie_sposobu_prowadzenia_oraz_szczegolowego_trybu_udostepniania_rejestru_zwiazkow_uczelni_publicznych.pdf
Rozmiar:
245KB
Odnośniki do:
Baza aktów prawnych