← Powrót

16. Wykaz wydawanych przez jednostkę czasopism naukowych zamieszczonych w części A albo C wykazu czasopism naukowych, o których mowa odpowiednio w § 15 ust. 1 pkt 1 albo 3 rozporządzenia


Co mam zrobić gdy nie widzę danych w raporcie?

Dane do raportu pobierają się na podstawie zdefiniowanych reguł. W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy dane spełniają te reguły.
Przejdź do reguł weryfikacji danych
Przejdź do szczegółów specyfikacji działu

W jaki sposób będą pobierane dane do ankiety jednostki w kontekście wydawanych przez jednostkę naukową czasopism naukowych? - Czy do ankiety jednostki pobierane są czasopisma naukowe, dla których zakończono lub zawieszono wydawanie w czasie trwania ankiety? Przykład: Czasopismo wydawane jest od 2011 roku. W roku 2014 wydawanie zostało zakończone lub zawieszone. - Czy czasopismo powinno się pobrać do ankiety w przypadku gdy: Czasopismo wydawane jest od 2011 roku. W roku 2014 wydawanie zostało zakończone lub zawieszone. W roku 2016 wydawanie zostało wznowione.

W każdym przypadku publikacja powinna zostać pobrana w czasopiśmie naukowym wydawanym w którymkolwiek roku z okresu 2013-2016 na podstawie § 32 rozporządzenia.