← Powrót

7. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki


Co mam zrobić gdy nie widzę danych w raporcie?

Dane do raportu pobierają się na podstawie zdefiniowanych reguł. W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy dane spełniają te reguły.
Przejdź do reguł weryfikacji danych
Przejdź do szczegółów specyfikacji działu

Co w przypadku uprawnień zawieszonych?

Zawieszenie uprawnień nie jest równoznaczne z ich odebraniem, a więc są „posiadane” przez jednostkę i mogą być uwzględnione w ocenie, jeśli w okresie objętym ankietą przeprowadzono co najmniej jedno postępowanie na ich podstawie. W takiej sytuacji powinny być pobierane do ankiety.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-31