← Powrót

PROBLEMY TECHNICZNE


Dlaczego w dziale B7 i innych np. 14 pojawia się status -- brak danych do zaraportowania -- a dane są widoczne w ankiecie?

Przy polu „status” są dostępne akcje do wykonania w danym dziale. Przycisk o wspomnianym statusie daje Państwu możliwość wyłączenia danego działu z ankiety z uwagi na brak danych do zaraportowania.

Nie mam dostępu do edycji danych ankiety

Do uzupełnienia danych ankiety wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień w systemie. Przejdź do szczegółów

W polach opisowych są źle liczone znaki. Wygląda na to, że znaki polskie są liczone wielokrotnie.

W kontekście opisów stosujemy kodowanie UTF-8 dlatego polskie znaki nie są liczone jako 1.