← Powrót

14. Praktyczne efekty badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej


Co mam zrobić gdy nie widzę danych w raporcie?

Dane do raportu pobierają się na podstawie zdefiniowanych reguł. W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy dane spełniają te reguły.
Przejdź do reguł weryfikacji danych
Przejdź do szczegółów specyfikacji działu

Czy dozwolone jest dołączenie faktury z systemu finansowo-księgowego?

Dopuszcza się dołączanie do ankiety kopii faktur, o których mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia w formie plików o rozszerzeniu .pdf, wygenerowanych bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego jednostki, gdzie są przechowywane w formie elektronicznej. W treści faktury, oprócz daty jej wystawienia i kwoty, musi znajdować się informacja, z której wynika, że dotyczy ona przychodów jednostki z tytułu praktycznego wykorzystania konkretnych wyników badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych w jednostce.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-09

Czy przychody z wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu opracowania produktu w module 'Praktyczne efekty badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej', należy podać w złotych brutto?

Przychody z tego tytułu należy podać w złotych brutto.

Czy punkty za przychody z tytułu ekspertyz wyliczane są od sumy wszystkich ekspertyz, czy do tych które maja jednostkową wartość powyżej 50 tys. zł?

Przychody najpierw będą zsumowane, a dopiero potem będzie wyliczona liczba punktów należnych jednostce. Zgodnie z rozporządzeniem - 1 punkt za każde 30 tys. zł.