← Powrót

OGÓLNE


Czy w oparciu o zapis § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia MNiSW z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce, jednostki naukowe (w przypadku uczelni wyższych podstawowe jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz odrębnego NIP, regonu itp.) powinny posiadać odrębne od macierzystej uczelni konta w zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce, jako jednostki naukowe, czy też powinny aktualizować dane w oparciu o konto i uprawnienia Uczelni?

Jednostki naukowe uczelni (podstawowe jednostki organizacyjne w rozumieniu statutu uczelni, prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe) nie muszą posiadać odrębnych od macierzystej uczelni kont w zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce. Winny jednak aktualizować dane ich dotyczące w oparciu o konto i uprawnienia Uczelni.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Gdzie można znaleźć definicję pojęć: efekty praktyczne, wdrożenia i aplikacja produktu, na potrzeby wymogów ankiety.

Informacje dostępne są w dziale Definicje.

Jakiej wielkości opisy można wprowadzić do systemu?

Dział Nazwa Pole Maksymalna wielkość
B4 Dzieła artystycznie charakterystyka dzieła 4000 znaków zgodnie z UTF-8 1)
B5 Dzieła architektoniczne charakterystyka 4000 znaków zgodnie z UTF-8 2)
B6 Dzieła z zakresu architektury krajobrazu charakterystyka 4000 znaków zgodnie z UTF-8 3)
B11 Członkostwo opis zadań ekspertów 4000 znaków zgodnie z UTF-8 4)
B12 Laboratoria zakres procedur 4000 znaków zgodnie z UTF-8 5)
B12 Laboratoria zakres uprawnień 4000 znaków zgodnie z UTF-8 6)
B13 Infrastruktura charakterystyka przedsięwzięcia 4000 znaków zgodnie z UTF-8 7)
B14 Praktyczne efekty opis produktu 4000 znaków zgodnie z UTF-8 8)
B15 Najważniejsze osiągnięcia opis 1800 znaków zgodnie z UTF-8 9)
B17 Wdrożenia opis 4000 znaków zgodnie z UTF-8 10)
B18 Aplikacje opis 4000 znaków zgodnie z UTF-8 11)

Jakiej wielkości pliki oraz jakiego formatu można dołączyć do ankiety?

Jakie załączniki są wymagane w ankiecie?

W związku z przygotowaniami do ankiety jednostki 2013-2016 pobrałem za pomocą funkcji importu dane z systemu POLon do aplikacji (ze strony https://lis.opi.org.pl/prodzik/ankieta/) Ankieta Jednostki. Niestety w przypadku danych o pracownikach jednostki nie przenoszą się wszystkie informacje np. dotyczące różnych okresów zatrudnienia, tytułów zmieniających się na przestrzeni czasu jak również pracownicy zwolnieni (ale pracujący w czasie objętym parametryzacją). Stąd wynikają moje pytania: 1. Czy przewidywana jest aplikacja, która pobierze pełen wymagany do ankietyzacji zestaw informacji z POLon? 2. Czy wersja z której korzystam jest najnowszą z możliwych? 3. Czy obecne działanie aplikacji jest z punktu widzenia OPI poprawne i konieczne jest ręczne korygowanie wszystkich pobranych informacji? Mam też pytanie następujące - czy istnieje możliwość pobrania lub zamówienia danych z systemu polon w formacie XML w takim zakresie, jaki wymagany jest w procesie ankietyzacji?

Aplikacja dostępna na stronie służy wyłączenie do złożenia ankiety za poprzedni okres 2009-2012. Nowa ankieta za okres 2013-2016 jest dostępna w systemie POL-on. Wersja ta dostosowana jest do treści rozporządzenia określającego warunki nowej ewaluacji jednostek.

1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6) , 7) , 8) , 9) , 10) , 11)
Zgodnie z kodowaniem UTF-8 znaki diakrytyczne (np ą,ę itp.) liczone są podwójnie.