← Powrót

15. Informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie objętym ankietą w zakresie pozostałych efektów działalności naukowej i artystycznej


Co mam zrobić gdy nie widzę danych w raporcie?

Dane do raportu pobierają się na podstawie zdefiniowanych reguł. W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy dane spełniają te reguły.
Przejdź do reguł weryfikacji danych
Przejdź do szczegółów specyfikacji działu

Według karty oceny osiągniecia będą oceniane w 4 podgrupach: (1) Efekty badań…; (2) Udokumentowane zastosowania…; (3) Osiągnięcia świadczące o pozycji międzynarodowej jednostki…; (4) organizacja międzynarodowych konferencji… . W jaki sposób mamy je do tych podgrup przypisać? W nazwie osiągnięcia nie mamy na to miejsca. Może dorobić dodatkową rubryczkę?

W systemie POL-on nie ma możliwości przyporządkowania osiągnięcia do odpowiedniej kategorii ponieważ jest to realizowane przez ewaluatorów na poziomie oceny.