← Powrót

3. Działalność innowacyjna


Co mam zrobić gdy nie widzę danych w raporcie?

Dane do raportu pobierają się na podstawie zdefiniowanych reguł. W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy dane spełniają te reguły.
Przejdź do reguł weryfikacji danych
Przejdź do szczegółów specyfikacji działu

Możesz również sprawdzić Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety

Czy dokumentem potwierdzającym przyznanie patentu (którego skan załącza się do ankiety jednostki) jest decyzja o udzieleniu patentu czy dokument patentowy, który wystawia Urząd Patentowy dopiero po uiszczeniu opłaty za ochronę?

Patent musi być potwierdzony przez skan odpowiedniego dokumentu:
1) W przypadku patentu udzielonego przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej UPRP – dołączone muszą być dwa skany:

  • skan dokumentu patentowego wydanego przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej UPRP, oraz
  • skan pierwszej strony opisu patentowego

Uwaga:
Decyzja o udzieleniu patentu na wynalazek przez UPRP nie jest dokumentem potwierdzającym przyznanie patentu. W decyzji brak jest też informacji o twórcy lub współtwórcach wynalazku. Ponadto w decyzji przywołany jest numer zgłoszenia wynalazku, który nie jest numerem patentu na wynalazek

2) W przypadku patentu udzielonego przez Europejską Organizację Patentową (EOP) – dokumentem potwierdzającym przyznanie patentu jest skan pierwszej strony opisu patentowego

3) W przypadku patentu udzielonego w systemie międzynarodowej procedury PCT – dokumentem potwierdzającym przyznanie patentu jest skan pierwszej strony dokumentu patentowego. W przypadku patentów chińskich może być to załącznik w języku angielskim.


Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-09

Jak należy rozumieć datę przyznania patentu?

Data przyznania patentu przez Urząd Patentowy musi mieścić się w okresie objętym oceną.
Data uzyskania patentu udzielonego przez UPRP oznaczana jest symbolem WUP.

Uwaga!
Dopuszczalna jest sytuacja, gdy jednostka poda datę decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek prze UPRP pod warunkiem jednak, że dołączony jest skan pierwszej strony opisu patentowego, na którym widnieje data uzyskania patentu „WUP”.


Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-09

W którym miejscu w ankiecie jednostki należy podać informacje o patentach, które wygasły?

Zgodnie z przepisami ustawy o zasadach finansowania nauki, należy wykazać uzyskane przez jednostkę patenty i inne prawa ochronne, niezależnie od tego, czy uprawnienia do patentu lub praw ochronnych wygasły.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02