← Powrót

4. Dzieła artystyczne


Co mam zrobić gdy nie widzę danych w raporcie?

Dane do raportu pobierają się na podstawie zdefiniowanych reguł. W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy dane spełniają te reguły.
Przejdź do reguł weryfikacji danych
Przejdź do szczegółów specyfikacji działu

Czy data pierwszego rozpowszechnienia jest wymagana?

Data pierwszego rozpowszechnienia jest datą nieobowiązkową. Należy jednak pamiętać o regule R_2578:
Do ankiety pobierane są jedynie dzieła, zgodnie z:

  1. Jeśli data pierwszego rozpowszechnienia zawiera się w okresie ankiety – osiągnięcie jest uwzględniane w ankiecie
  2. Jeśli data pierwszego rozpowszechnienia jest poza okresem ankiety – osiągnięcie nie jest uwzględniane w ankiecie
  3. Jeśli data pierwszego rozpowszechnienia nie została uzupełniona sprawdzamy Rok realizacji:
    • Jeśli rok realizacji zawiera się w okresie ankiety – osiągnięcie jest uwzględniane w ankiecie
    • Jeśli rok realizacji jest poza okresem ankiety – osiągnięcie nie jest uwzględniane w ankiecie


Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-09

Czy w ankiecie jednostki za dzieła wybitne będą zaliczone przypadki, w których rok przyznania nagrody nie zawiera się okresie objętym ankietą? Np.: Rok rozpowszechnienia dzieła 2015 (w zakresie ankiety), rok przyznania nagrody 2017 (poza okresem ankiety)?

Nie ma możliwości punktowania po fakcie (tzn. ewaluacja do 2016, a nagroda w 2017). To byłby wyjątek od żelaznej reguły obowiązującej dla wszystkich ocenianych jednostek – uwzględniane będzie TYLKO to, co wydarzyło się w latach 2013-2016.

Jakie informacje/dane powinny być uwzględnione przy wskazywaniu realizacji dzieł artystycznych?

Przyjmuje się, że rokiem i miejscem „realizacji” jest rok i miejsce jego pierwszego rozpowszechnienia (premiery).

Uwaga:
Dzieło jest zaliczone do osiągnięć, o ile pierwsze jego upublicznienie miało miejsce w okresie ocenianym. Jednakże jeżeli w tym okresie dzieło było prezentowane/wykonane wielokrotnie to jednostka może wskazać na prezentację/wykonanie o największej randze (ale tylko jedno). Jeżeli np. pierwsze upublicznienie miało miejsce w Koninie, a drugie – w Londynie, to jednostka ma prawo wskazać na drugie jako „pierwsze upublicznienie”, o ile oba pochodzą z okresu oceny.


Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-09