← Powrót

11. Członkostwo pracowników we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, pełnienie funkcji redaktorów naczelnych czasopism naukowych wymienionych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, a także udział w jury konkursów lub festiwali artystycznych


Co mam zrobić gdy nie widzę danych w raporcie?

Dane do raportu pobierają się na podstawie zdefiniowanych reguł. W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy dane spełniają te reguły.
Przejdź do reguł weryfikacji danych
Przejdź do szczegółów specyfikacji działu

Czy członkostwa dotyczą tylko pracowników jednostki?

Tak.

Jak przekazać informację o więcej niż jednym członkostwie pracownika?

W pliku XLS należy podawać kolejne członkostwa w następnych wierszach, bez powielania danych osobowych.

W załączniku nr 1 do ankiety ust 114 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, należy podać 'Członkostwo pracowników jednostki…' w ppkt 3 dotyczącym pełnionych przez pracowników jednostki funkcji redaktora naczelnego czasopism naukowych w części A wykazu czasopism naukowych, wymagane jest m.in. podanie roku objęcia funkcji oraz współczynnika wpływu. Nie zostało doprecyzowane, którego roku dotyczy współczynnik wpływu, czyli Impact Factor, który dla każdego czasopisma z tej listy jest aktualizowany raz do roku. Nie ma również wskazania, że rok objęcia funkcji redaktora naczelnego musi się mieścić jedynie w okresie objętym ankietą. W związku z tym prosimy o informację jak prawidłowo wprowadzić dane w przypadku pracownika, który objął funkcję redaktora naczelnego np. w roku 2011 i pełni tę funkcję do dzisiaj – czy współczynnik IF należy podać z 2011 roku?

Należy podać informację o pełnieniu funkcji redaktora naczelnego czasopisma naukowego oraz najwyższego współczynnika wpływu czasopisma, w latach objętych ankietą (2013-2016). Powierzenie funkcji redaktora naczelnego może nastąpić wcześniej, jednak musi być ona pełniona do końca okresu objętego ankietą.