← Powrót

A4. Informacja o przeprowadzeniu w jednostce obowiązkowego zewnętrznego audytu


Co mam zrobić gdy nie widzę danych w raporcie?

Dane do raportu pobierają się na podstawie zdefiniowanych reguł. W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy dane spełniają te reguły.
Przejdź do reguł weryfikacji danych
Przejdź do szczegółów specyfikacji działu

W załączniku nr 1, ust 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych 'Informacja o przeprowadzeniu w jednostce obowiązkowego zewnętrznego audytu' wymagana jest informacja dotycząca daty przeprowadzenia audytu.

Należy podać datę sporządzenia Sprawozdania z audytu.