← Powrót

Role użytkownika

Do ról jakie posiada użytkownik w systemie można dotrzeć na dwa sposoby, jako:

  • administrator (osoba posiadająca rolę INST_ADM/INST_NAUK_ADM/MIN_ADM)
  • użytkownik

Administrator może sprawdzić jakie role posiada dowolna osoba, która posiada konto w danej instytucji. W tym celu musi wejść na zestawienie Użytkownicy, gdzie może dodać nowego użytkownika lub wyszukać już istniejącego. Po wyszukaniu istniejącego użytkownika przechodzi do jego danych szczegółowych klikając w nazwisko lub login będący linkiem. W danych szczegółowych, w zakładce Role użytkownika widoczne są wszystkie role jakie posiada użytkownik w systemie POL-on, nawet w przypadku, kiedy użytkownik posiada role w więcej niż jednej instytucji. Domyślnie widoczne są role w instytucji, do której uprawnienia ma administrator, przy tych rolach administrator ma również dostęp do operacji Usuń. Nad zestawieniem ról znajdują się filtry: Instytucja i Rola, pozwalające przefiltrować zawartość zestawienia względem instytucji, w której użytkownik posiada role (do wyboru są instytucje, w których użytkownik posiada przynajmniej jedną rolę) lub roli (do wyboru role, które użytkownik posiada). W przypadku ról w instytucjach, do których administrator nie posiada uprawnień, nie jest dostępna operacja Usuń.Jednocześnie każdy użytkownik, niezależnie od posiadanych ról, po zalogowaniu do systemu może sprawdzić jakie role posiada w szczegółach swoich danych, aby tam dotrzeć musi kliknąć na nazwę użytkownika widoczną w prawym górnym rogu ekranu, następnie wybrać przycisk Moje dane.Po przejściu w swoje szczegółowe dane, użytkownik widzi analogiczne zestawienie ról jak administrator. Z poziomu tego zestawienia nie można administrować rolami użytkownika, więc nie ma dostępu do operacji Usuń. Domyślnie są widoczne role w instytucji, w której kontekście zalogowany jest użytkownik. W przypadku kiedy użytkownik posiada rolę w więcej niż jednej instytucji, można wyświetlić role posiadane w innej instytucji poprzez zmianę wartości w filtrze „Instytucja”.