← Powrót

Nadanie uprawnień do importu danych

Od wersji 7.3.0 do poprawnego wykonania importu/ eksportu danych niezbędne będzie posiadanie roli INST_IMPORT oraz dodatkowo:

  • INST_PR, aby mógł importować/ eksportować dane dotyczące pracowników
  • INST_PR_WS, aby mógł importować/ eksportować dane dotyczące studentów (nie dotyczy jednostek naukowych)
  • INST_PR_DOKTORANCI, aby mógł importować/ eksportować dane dotyczące doktorantów
  • lub wszystkich trzech wyżej wymienionych ról, aby mógł importować/ eksportować dane dotyczące pracowników, studentów oraz doktorantów.

Rola INST_IMPORT/ INST_NAUK_IMPORT nadal będzie uprawniała użytkownika do uruchamiania usług XML celem wykonania operacji na danych w zakresie:

  • danych osobowych
  • archiwizacji
  • zatrudnienia
  • studentów

Przed przystąpieniem do importu danych, prosimy o sprawdzenie, czy posiadają Państwo niezbędne uprawnienia i ewentualne dodanie wymaganych ról.