← Powrót

Profile ról użytkowników


Planowana jest zmiana w zakresie nadawania ról użytkownikom, poprzez tworzenie profili ról w ramach jednostki, które będzie można nadawać użytkownikom. Celem wprowadzenia tej modyfikacji jest umożliwienie elastycznego definiowania profilu roli oraz ułatwienie procesu nadawania ról użytkownikom w systemie POL-on.


1. Tworzenie profilu w ramach jednostki

Zestawienie profili

Tworzenie profili

Definiowanie zakresu uprawnień w ramach profilu


2. Nadawanie profilu użytkownikowi instytucji

Nadawanie profilu