← Powrót

Mechanizm powiadamiania o zmianach w systemie


Planowany mechanizm ma za zadanie informowanie użytkowników o zaistniałych zmianach w danych dokonanych przez użytkowników z innych jednostek/instytucji. Odnosił się on będzie do obszarów, gdzie dane są współdzielone przez wiele jednostek. Przykładem takich modułów mogą być:

  • Projekty naukowe (jednostki współrealizujące projekt)
  • Dane osobowe (jednostki, na których studiuje student, realizuje studia doktoranckie doktorant czy zatrudniony jest pracownik)

Mechanizm powiadamiania - makieta propozycji rozwiązania