← Powrót

Użytkownik logował się do systemu POL-on kontem centralnym

Użytkownik w takim przypadku został przeniesiony do systemu POL-on 2 DEMO wraz ze wszystkimi swoimi ustawieniami (kont, uprawnienia). Użytkownik taki nie musi robić nic aby móc się zalogować do systemu POL-on 2 DEMO. Logowanie odbywa się na takich samych zasadach jak w aktualnym systemie produkcyjnym POL-on.