← Powrót

Użytkownik logował się do systemu POL-on kontem lokalnym

Mogą tu zaistnieć dwa przypadki:

 1. Użytkownik posiada już konto MCL
 2. Użytkownik nie posiada jeszcze konta MCL

Przypadek pierwszy W przypadku pierwszym wymagane jest tylko spełnienie scenariusza „Podłącz konto” opisanego poniżej.

Przypadek drugi W drugim przypadku należy zarejestrować konto MCL wg. scenariusz opisanego pod tym adresem i następnie przejść do scenariusza „Podłącz konto”

Scenariusz "Podłącz konto"

 1. Użytkownik X powiadamia administratora w jednostce o chęci podłączenia konta MCL w systemie POL-on 2 DEMO
 2. Administrator jednostki za pomocą listy użytkowników wyszukuje użytkownika X w systemie POL-on 2 DEMO
 3. Administrator jednostki wchodzi w dane użytkownika
 4. Administrator jednostki będąc w danych użytkownika wciska przycisk „Podłącz konto
 5. System POL-on 2 DEMO wysyła do użytkownika X wiadomość e-mail inicjującą proces podłączenia konta
  • od tego momentu proces prowadzi już sam użytkownik X chcący podłączyć konto MCL do systemu POL-on 2 DEMO
 6. Użytkownik X odbiera wiadomość e-mail
 7. Użytkownik X klika w przycisk „Kontynuuj proces” znajdujący się w mailu z systemu POL-on 2
  • alternatywą jest wykorzystanie linku aktywującego proces podłączenia konta znajdującego się w tym samym mailu
 8. Użytkownik X zostaje przeniesiony do strony logowania systemu MCL
  • system MCL jest z kolei systemem produkcyjnym
   • konto MCL raz założone zadziała więc i w systemie POL-on 2 DEMO jak również w kontekście aktualnego systemu POL-on (1) PROD
 9. Użytkownik loguje się na konto MCL
 10. Poprawne zalogowanie się w systemie MCL kończy pozytywnie proces podłączenia konta MCL do systemu POL-on 2 DEMO
  • użytkownik X zostaje zalogowany do systemu POL-on 2 DEMO