← Powrót

Opis modułu

Każdy użytkownik aplikacji jest zalogowany w tzw. kontekście instytucji. Kontekst ten jest widoczny po lewej stronie na górnym pasku ekranu. Wyjątkiem od tej reguły jest tylko administrator systemu (SYS_ADM), który nie posiada kontekstu instytucji.

Instytucja posiada hierarchię (np. uczelnia posiada wydziały jako instytucje podrzędne).
Użytkownik może otrzymać rolę dla instytucji o dowolnej pozycji w hierarchii.

Role w systemie propagują się w dół. Oznacza to, że jeśli użytkownik otrzymał rolę na poziomie A, to w sposób automatyczny posiada ją także dla A1. W praktyce oznacza to, że jeśli użytkownik otrzyma rolę np. INST_PR (pracownik instytucji) na poziomie uniwersytetu, to automatycznie posiada tą rolę dla każdego z wydziałów. Zasada propagacji ról działa tylko w dół.