Zachęcamy do subskrypcji kanału RSS z aktualnościami:
Czym jest system POL-on?

POL-on to zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Jego istotnym zadaniem jest stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu informacje wspierają procesy decyzyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie do polskich uczelni oraz jednostek naukowych. POL-on ułatwia podejmowanie decyzji o ukierunkowaniu wydatków na naukę, kształcenie i pomoc materialną dla uczelni wyższych. Pewien zakres informacji zebranych w systemie udostępniany jest publicznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane jako systemowy projekt partnerski w ramach Programu Kapitał Ludzki (priorytetu IV, działanie 4, poddziałanie 4.1.3) w latach 2010 - 2013.

Czytaj więcejKomunikat

UWAGA: Poprzednia wersja pomocy jest dostępna pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki