Zakres informacyjny - Wdrożenia

Zestawienie wdrożeń prezentuje wszystkie wdrożenia zarówno produktów objętych ochrona jak i nie chronionych.
Ścieżka dostępu do zestawienia:
Patenty i dokonania → Wdrożenia nieobjęte ochroną

Do przeglądania wykazu niezbędne jest posiadanie roli:

 • INST_PATENTY_ADM lub INST_PATENTY_PODGLAD dla instytucji
 • MIN_PATENTY dla ministerstwa

Zestawienie

 1. Dostępne filtry:

 • Jednostka/Instytucja – filtr dostępny z poziomu ministerstwa
 • Nazwa produktu – możliwe podanie całej lub częściowej nazwy produktu;
 • Nazwa podmiotu wdrażającego
 • Lokalizacja podmiotu wdrażającego
  • Krajowe;
  • Zagraniczne;
 • Typ produktu:
  • Wynalazek;
  • Utwór (będący wynikiem działalności twórczej z zakresu architektury, urbanistyki, wzornictwa przemysłowego oraz sztuki);
  • Wzór użytkowy;
  • Znak towarowy;
  • Wzór przemysłowy;
  • Topografia układu scalonego;
  • Odmiana rośliny;
  • Procedura;
  • Technologia;
  • Ekspertyza;
  • Licencja;
  • Materiał;
  • Wyrób;
  • Metoda;
  • Opracowanie;
  • Opracowanie naukowe;
  • Działanie artystyczne;
  • Odpłatne przeniesienie praw do know-how;
 • Rodzaj wdrożenia
  • Wdrożenie produktu, objętego prawem ochronnym;
  • Wdrożenie produktu, nie objętego prawem ochronnym;

2. Zestawienie wdrożeń wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez inne podmiotyWykaz przedstawia następujące dane:

 • Liczba porządkowa;
 • Nazwa produktu;
 • Nazwa podmiotu wdrażającego;
 • Adres podmiotu wdrażającego;
 • Podmiot krajowy – wartość określająca czy podmiot wdrażający jest podmiotem zagranicznym czy też krajowym (wartość typu Tak/Nie);
 • Rok wdrożenia;
 • Instytucja/Jednostka – instytucja/jednostka, która zrealizowała badania naukowe lub prace rozwojowe będące podstawą wdrożenia;


UWAGA:
W zestawieniu prezentowane są produkty, dla których nie określono jeszcze danych wdrożenia. Fakt ten jest sygnalizowany poprzez ostrzeżenie, pojawiające się w drugiej kolumnie. Istnieje możliwość wyszukania jedynie produktów, dla których nie określono danych wdrożenia poprzez zaznaczenie opcji Ogranicz do produktów, dla których nie określono danych wdrożenia - widocznej nad zestawieniem.

Kliknięcie w nazwę produktu powoduje przejście do szczegółów produktu.

Operacje

 1. Dodanie produktu - przycisk Dodaj nad zestawieniem (operacja dostępna dla uprawnionych użytkowników instytucji).
 2. Przeglądanie szczegółowych danych wybranego produktu- po kliknięciu w nazwę produktu.

Spis treści