Wdrożenia

Scenariusze - Pracownik Ministerstwa

Od strony Ministerstwa niezbędne jest posiadanie roli MIN_PATENTY.

Uprawniony pracownik Ministerstwa posiada możliwość:

  1. Przeglądania wykazu wdrożeń zarówno produktów objętych ochroną jak i nie chronionych – wdrożeń wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez inne podmioty - Wykaz wdrożeń;
  2. Przeglądania szczegółowych danych produktu - Przeglądanie szczegółowych danych wybranego produktu
  3. Przeglądanie szczegółowych danych na temat wdrożenia - Zakładka wdrożenia;
  4. Filtrowania danych - Wyszukiwanie wdrożenia;

Spis treści