Wstęp

Wdrożenia ” są częścią modułu „Patenty i dokonania”.
Zadaniem funkcjonalności jest gromadzenie danych o wdrożeniach, zarówno produktów objętych ochrona jak i nie chronionych, wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Spis treści