Zakres informacyjny - efekty praktyczne

Zestawienie efektów praktycznych prezentuje wszystkie efekty praktyczne zarówno produktów objętych ochroną jak i nie chronionych.

Ścieżka dostępu do zestawienia:
Patenty i dokonania → Efekty praktyczne


Do przeglądania wykazu niezbędne jest posiadanie roli:

 • INST_PATENTY_ADM lub INST_PATENTY_PODGLAD dla instytucji
 • MIN_PATENTY dla ministerstwa


Zestawienie

 1. Dostępne filtry:

 • Nazwa produktu – możliwe podanie całej lub częściowej nazwy produktu;
 • Typ produktu:
  • Wynalazek;
  • Utwór (będący wynikiem działalności twórczej z zakresu architektury, urbanistyki, wzornictwa przemysłowego oraz sztuki);
  • Wzór użytkowy;
  • Znak towarowy;
  • Wzór przemysłowy;
  • Topografia układu scalonego;
  • Odmiana rośliny;
  • Procedura;
  • Technologia;
  • Ekspertyza;
  • Licencja;
  • Materiał;
  • Wyrób;
  • Metoda;
  • Opracowanie;
  • Opracowanie naukowe;
  • Działanie artystyczne;
  • Odpłatne przeniesienie praw do know-how;
 • Jednostka/Instytucja – filtr dostępny z poziomu ministerstwa
 • Nazwa zamawiającego
 • Rodzaj efektu
  • Efekty praktyczne dla produktu, objętego prawem ochronnym;
  • Efekty praktyczne dla produktu, nie objętego prawem ochronnym;

2. Zestawienie efektów praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznejWykaz przedstawia następujące dane:

 • Liczba porządkowa;
 • Nazwa zadania;
 • Nazwa zamawiającego;
 • Numer umowy;
 • Data zawarcia umowy;
 • Instytucja/Jednostka - instytucja/jednostka, która opracowała/ przygotowała badania naukowe lub prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną będące przedmiotem umowy;


UWAGA:
W zestawieniu prezentowane są produkty, dla których nie określono jeszcze danych efektów praktycznych (umowy). Fakt ten jest sygnalizowany poprzez ostrzeżenie, pojawiające się w drugiej kolumnie. Istnieje możliwość wyszukania jedynie produktów, dla których nie określono danych efektów praktycznych (umowy) poprzez zaznaczenie opcji Ogranicz do produktów, dla których nie określono danych efektów praktycznych (umowy) - widocznej nad zestawieniem.

Operacje

 1. Dodanie produktu - przycisk Dodaj nad zestawieniem (operacja dostępna dla uprawnionych użytkowników instytucji).
 2. Przeglądanie szczegółowych danych wybranego produktu - po kliknięciu w nazwę produktu.

Spis treści