Efekty praktyczne

Scenariusze - Pracownik Ministerstwa

Od strony Ministerstwa niezbędne jest posiadanie roli MIN_PATENTY.

Uprawniony pracownik Ministerstwa posiada możliwość:

  1. Przeglądania wykazu efektów praktycznych zarówno produktów objętych ochroną jak i nie chronionych - badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej - Wykaz efektów praktycznych;
  2. Przeglądania szczegółowych danych - Przeglądanie szczegółowych danych wybranego produktu;
  3. Przeglądanie szczegółowych danych na temat efektów praktycznych - Zakładka efekty praktyczne;
  4. Filtrowania danych - Wyszukiwanie efektów praktycznych.

Spis treści