Zmiany w interfejsie

W nowej wersji systemu POL-on wprowadzone zostały zmiany w interfejsie aplikacji. Elementy znajdujące się w nagłówku (w poprzedniej wersji na ciemniejszym niebieskim obszarze na górze strony) oraz odnośniki do systemu pomocy zostały przegrupowane i na nowo rozmieszczone. Elementy nawigacyjne tj. menu główne, przełączanie kontekstu i „menu ścieżka” znalazły się obok siebie i znajdują się przy lewej stronie okna przeglądarki. Informacje o użytkowniku i elementy systemu pomocy znajdują w prawej górnej części okna przeglądarki i są częściowo ukryte (ale łatwo dostępne).

Szczegółowy opis zmian

Nagłówek strony

Kolor tła został zmieniony na ciemny odcień szarości, a wysokość nagłówka została zmniejszona w porównaniu do poprzedniej wersji.

Zmiana nagłówka aplikacji

Logo i nazwa systemu, podobnie jak nagłówek, zostały zmniejszone. Ich położenie nie zmieniło się. Logo jest odnośnikiem prowadzącym do strony głównej serwisu informacyjnego.

Adres e-mail zalogowanego użytkownika, przyciski „Moje dane” i „Wyloguj”

Po zalogowaniu do aplikacji, po prawej stronie nagłówka pojawia się nazwa użytkownika (login) i ikona „Użytkownik”.

Zmiana wyświetlania informacji o użytkowniku oraz odnośników do systemu pomocy

Kliknięcie nazwy lub ikony pokazuje warstwę, na której wyświetlane są: imię i nazwisko użytkownika, nazwa użytkownika, adres e-mail oraz przyciski „Moje dane” i „Wyloguj”. Zjechanie kursorem myszy z wyświetlonej warstwy powoduje jej natychmiastowe ukrycie.

Warstwa z danymi użytkownika

Odnośniki do systemu pomocy

Podobnie jak dane o zalogowanym użytkowniku znalazły się one na warstwie, która domyślnie jest niewidoczna. Warstwę pokazuje się poprzez kliknięcie ikony „Pomoc” umiejscowionej po prawej stronie nagłówka obok ikony „Użytkownik”.


Warstwa z odnośnikami do systemu pomocy

Aktualna jednostka i przycisk przełączania kontekstu

Nazwa aktualnej jednostki (lub lista wyboru jednostki) i przycisk „Przełącz kontekst” (zamiast odnośnika „Przełącz”) znajdują się teraz na szarym pasku pod nagłówkiem.

Zmiana wyświetlania aktualnej jednostki i przycisku do zmiany kontekstu

Główne menu systemu

<c3>

// some comment
data: {
  columns: [
    ['data1', 30], /* more comment */
    ['data2', 120],
  ],
  type : 'pie',
}

</c3>

Menu, wyświetlane wcześniej w nagłówku, znajduje się obecnie na szarym panelu po lewej stronie ekranu. Nazwa modułu lub funkcjonalności, do której użytkownik ma dostęp zgodnie z posiadaną rolą, oznaczona jest ikoną. Kliknięcie takiej nazwy rozwija listę odnośników prowadzących do odpowiednich części systemu.
Boczny panel może znajdować się jednym z dwóch stanów: „Rozwinięty” lub „Zwinięty”. Przełączanie stanu następuję poprzez kliknięcie ikony „Menu”.
Przełączenie bocznego panelu do stanu „Zwinięty” powoduje zmniejszenie szerokości panelu i jednoczesne zwiększenie szerokości obszaru po prawej stronie, na którym prezentowane są główne elementy i dane systemu.
Na zwiniętym panelu bocznym nazwy modułów są ukryte (prezentowane są jedynie ikony), ale najechanie kursorem myszy na panel powoduje, że pokazuje się on tymczasowo „nad” obszarem prezentacji danych. Nazwy modułów są wtedy ponownie widoczne i mamy możliwość przejścia do innej części systemu. Panel powraca do stanu zwiniętego, gdy zsuniemy z niego kursor myszy.
Zwinięty panel boczny może być szczególnie przydatny dla użytkowników, którzy posiadają monitory o mniejszej rozdzielczości (poniżej 1300px). Dla użytkowników posiadających monitory szerokie, o dużej rozdzielczości bardziej komfortowe może być wyświetlanie rozwiniętego panelu bocznego.
Stan panelu zapisywany jest w plikach cookies użytkownika.
Po pięciu sekundach od załadowaniu strony główne menu, pasek z informacjami o aktualnej jednostce, oraz elementy po prawej stronie nagłówka stają się wyblakłe. Dzięki temu uwaga użytkownika może skupić się bardziej na obszarze z danymi. Po najechaniu na menu lub nagłówek, elementy te natychmiast stają się ponownie w pełni widoczne. Po zsunięciu kursora myszy do ponownego wyblaknięcia mijają trzy sekundy.

Zmiana położenia i sposobu wyświetlania głównego menu


Menu główne: rozwinięte, zwinięte, jako warstwa nad stroną


Menu „wyblakłe”