Infrastruktura

Zakres informacyjny - Użytkownik anonimowy


W zakresie publicznego dostępu do modułu Infrastruktura użytkownik ma możliwość przeglądania Zestawienia infrastruktury, czyli uzyskania podstawowych danych o infrastrukturze będącej w posiadaniu wskazanej instytucji.
Zakres prezentowanych danych dotyczy:

 • Aparatury, np. mikroskopy, urządzenia pomiarowe;
 • Infrastruktury informatycznej, np. serwery, komputery;
 • Sprzętu, np. silniki;
 • Wartości niematerialnych i prawnych, np. licencje, patenty, wzory użytkowe

będących w posiadaniu wskazanej uczelni lub jednostki naukowej.
Prezentowane są aktualne dane dotyczące instytucji o statucie: Działająca.

Istnieje możliwość zawężenia zakresu prezentowanych wyników poprzez zastosowanie odpowiednich ograniczeń na warunki wyszukiwania − górna sekcja zestawienia.
Poniżej lista dostępnych parametrów wyszukiwania:

 1. Typ infrastruktury;
 2. Nazwa − fragment tekstu reprezentujący nazwę własną pozycji infrastruktury;
 3. Instytucja/Jednostka - nazwa instytucji będącej w posiadaniu infrastruktury; wybór poprzez naciśnięcie przycisku Wybierz i wskazanie określonej pozycji (uczelni lub jednostki naukowej);
 4. Kryteria dodatkowe:
  • Typ instytucji (lista rozwijana) – typ uczelni lub jednostki naukowej;
  • Rodzaj (lista rozwijana) – rodzaj uczelni (Publiczna,Niepubliczna,Kościelna);

W wyniku wyszukiwania prezentowane są następujące:

 1. Typ infrastruktury
 2. Nazwa
 3. Instytucja - dane instytucji posiadającej infrastrukturę:
  • Nazwa;
  • Rodzaj;
  • Typ.
 4. Jednostka odpowiedzialna - użytkownik infrastruktury (wartość niewypełniona oznacza, iż nie został formalnie wskazany użytkownik infrastruktury w ramach struktury uczelni jednostki naukowej).

Dodatkowo możliwy jest eksport danych odzwierciedlający bieżący widok zestawienia do:

 • pliku PDF;
 • Excel'a.

Kliknięcie w odnośnik - pozycja w kolumnie „Nazwa” umożliwia podgląd aktualnych danych wybranej pozycji infrastruktury - informacje szczegółowe.

Infrastruktura