Infrastruktura

Podstawy prawne


Moduł Infrastruktura systemu POL-on nie jest regulowany odrębnymi przepisami prawnymi.
Funkcjonowanie modułu stanowią regulacje mające charakter wewnętrzny − zdefiniowany bezpośrednio przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (ostatnia nowelizacja 15 stycznia 2015 r.)
  • Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 29.06.2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

Infrastruktura