Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Testowanie importu

Pod adresem http://polon-demo.opi.org.pl dostępna jest testowa wersja systemu POL-on, która umożliwia przetestowanie procedury importu bez naruszania danych znajdujących się w systemie produkcyjnym. Dane w systemie testowym są automatycznie odświeżane (kopiowane z serwera produkcyjnego) w dniach 1 i 15 każdego miesiąca. Dostęp do systemu (login i hasło) jest taki sam jak do systemu produkcyjnego.

Wersja aktualna

Wersja 7.0.1

Wersje archiwalne

Wersja 6.1.2

Wersja 6.1.1

Wersja 6.1

Wersja 6.0.3

Wersja 6.0.2

Wersja 6.0.1


Wersja 4.0.6

Wersja 4.0.5

Wersja 4.0.2

  • Plik opisujący propozycje zmian w masowym imporcie danych xml w wersji 4.0.2 (dokument pdf)
  • Definicje schematów importu xml; wersja 4.0.2 (plik xsd_4.0.2 zip)
  • Odpowiedzi na przesłane do OPI PIB pytania dotyczące propozycji zmian w masowym imporcie plików xml (dokument pdf)

Wersja 4.0 oraz 4.0.1

  • Plik opisujący propozycje zmian w masowym imporcie danych xml w wersji 4.0 (dokument pdf)
  • Plik opisujący propozycje zmian w masowym imporcie danych xml w wersji 4.0.1 (dokument pdf)
  • Definicje schematów importu xml; wersja 4.0 (plik xsd_4.0 zip)
  • Definicje schematów importu xml; wersja 4.0.1 (plik xsd_4.0.1 zip)

Dokumenty wspólne

Wersja 2.0

Wersja 2.1