Informacje na temat nowej ankiety jednostki za lata 2013-2016 dostępne są na stronach pomocy systemowej.

Ankieta jednostki za lata 2009-2012

Informacje ogólne
     Ogólne zasady funkcjonowania ankiety
     O programie
     Wersje programu
Korzystanie z programu
        Informacje podstawowe
        •  Aktualizacja programu i jego elementów
        •  Korzystanie z programu
        •  Wprowadzanie danych
        •  Kolejność wypełniania ankiet
        •  Identyfikacja autorów
        •  Import wykazu pracowników z pliku XML
        •  Import wykazu pracowników z pliku XML- przykład
        •  Import wykazów danych z plików tekstowych
        •  Listy czasopism punktowanych
        •  Automatyczna identyfikacja czasopism
        •  Wprowadzanie rozdziału monografii naukowej
        Operacje na danych
        •  Nowa ankieta
        •  Wczytaj dane
        •  Łączenie danych
        •  Zapisz dane
        •  Zapisz dane jako
        •  Przywracanie danych
        •  Dostęp do danych osobowych
        •  Informacje dodatkowe
        System POL-on
        •  Informacje o pobranych danych
        •  Pobieranie danych z systemu POL-on
        •  Wysyłanie ankiety
        •  Zgłaszanie uwag o działaniu programu
        Ustawienia
        •  Zmiana wielkości i kroju czcionki
        Drukowanie
        •  Wydruk danych
Odpowiedzi MNiSW na niektóre pytania
    Odpowiedzi MNiSW