Aktualności Aktualności

Komunikat w sprawie awarii ePUAP i składania do Ministerstwa oświadczeń na potrzeby kompleksowej oceny jednostek naukowych

W związku z informacją o przedłużającej się awarii ePUAP i o problemach  związanych z przekazywaniem oświadczeń kierowników jednostek naukowych, że wszystkie informacje zawarte w ankiecie jednostki o przyznanie kategorii naukowej złożonej w systemie teleinformatycznych oraz dołączonych do niej skanach dokumentów są zgodne ze stanem faktycznym i dokumentacją dostępną w jednostce w trybie określonym w  § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych(Dz. U. z 2016 r. poz. 2154)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje wykorzystanie alternatywnych dróg doręczania oświadczenia.

Dopuszcza się, aby ze względu na wskazane problemy techniczne, sposób składania ww. oświadczeń uległ rozszerzeniu.

Alternatywnym sposobem skutecznego dostarczenia oświadczenia jest jego przesyłanie drogą mailową z jednoczesnym opatrzeniem stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskodawcy na wyodrębnioną skrzynkę mailowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego bądź skorzystanie z tradycyjnej drogi pocztowej w przypadku braku podpisu  kwalifikowanego i przesłanie podpisanego oświadczenia w postaci papierowej.

Dodatkowo informujemy, że termin składania ankiet jednostki o przyznanie kategorii naukowej określony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej jednostce naukowej lub uczelni, w której zgodnie z jej statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, określony na dzień 21 kwietnia 2017 r., pozostaje bez zmian.

Informacja nt. składania do MNiSW oświadczeń na potrzeby kompleksowej oceny jednostek naukowych

W związku z informacją o przedłużającej się awarii ePUAP i o problemach  związanych z przekazywaniem oświadczeń kierowników jednostek naukowych, że wszystkie informacje zawarte w ankiecie jednostki o przyznanie kategorii naukowej złożonej w systemie teleinformatycznych oraz dołączonych do niej skanach dokumentów są zgodne ze stanem faktycznym i dokumentacją dostępną w jednostce w trybie określonym w  § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych(Dz. U. z 2016 r. poz. 2154)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje wykorzystanie alternatywnych dróg doręczania oświadczenia.

Dopuszcza się, aby ze względu na wskazane problemy techniczne, sposób składania ww. oświadczeń uległ rozszerzeniu.

Alternatywnym sposobem skutecznego dostarczenia oświadczenia jest jego przesyłanie drogą mailową z jednoczesnym opatrzeniem stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskodawcy na wyodrębnioną skrzynkę mailowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego bądź skorzystanie z tradycyjnej drogi pocztowej w przypadku braku podpisu  kwalifikowanego i przesłanie podpisanego oświadczenia w postaci papierowej.

Adresu mailowy na który można przysłać oświadczenie:

Oswiadczenia-Kategoryzacja@mnisw.gov.pl

Dodatkowo informujemy, że termin składania ankiet jednostki o przyznanie kategorii naukowej określony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej jednostce naukowej lub uczelni, w której zgodnie z jej statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, określony na dzień 21 kwietnia 2017 r., pozostaje bez zmian.

Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej

Szanowni Państwo,

informujemy, że, zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, termin składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych został przedłużony do dnia 21 kwietnia 2017 r.

Komunikat w tej sprawie został zamieszczony na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Aktualizacja FAQ i filmów szkoleniowych z ankiety jednsotki

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedzią sukcesywnie aktualizujemy zawartość sekcji FAQ na stronach pomocy.

Pojawiły się też kolejne filmy przygotowane przez eksperta dra Piotra Rodzika.

Dostępne filmy szkoleniowe w części 2 Praktyczna realizacja modułu :Interfejs użytkownika - informacje ogólne i część A ankiety

  • Wprowadzenie - założenia ogólne i sposób realizacji modułu w systemie
  • Interfejs użytkownika - wykaz pracowników i obliczanie N
  • Interfejs użytkownika - działalność innowacyjna, działa architektoniczne i wzornicze oraz dzieła z zakresu architektury krajobrazu - masowy import danych

  • Interfejs użytkownika - projekty naukowe

  • Interfejs użytkownika - rozwój kadry naukowej

  • Interfejs użytkownika - mobilność i członkostwo pracowników jednostki

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z obu form wsparcia.

Raportowanie dorobku jednostek przekształconych w ankiecie jednostki

Szanowni Państwo

informujemy, że na stronach pomocy systemu POL-on została udostępniona szczegółowa instrukcja raportowania w ankiecie jednostki dorobku jednostek przekształconych.
Instrukcja  jest dostępna pod adresem pomocy
 
W przypadku wystąpienia problemów dotyczących raportowania dorobku takich jednostek, dla których wspomniana wyżej instrukcja nie będzie zawierać rozwiązania, prosimy wysyłać zgłoszenie za pomocą opcji "Zgłoś uwagę" w systemie POL-on, w zależności od rodzaju problemu (techniczny lub merytoryczny) wybierając kategorię „Techniczne (OPI)” i „Merytoryczne (Szkolnictwo Wyższe)”, a następnie obszar „Ankieta jednostki – raportowanie dorobku jednostek przekształconych”
Wyświetlanie 1 - 5 z 203 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 41