Aktualności Aktualności

«Powrót

Komunikat Departamentu Nauki MNiSW

W związku z informacjami o oferowaniu przez różne podmioty usług związanych z przygotowaniemjednostek naukowych do procesu oceny parametrycznej za lata 2013-2016 uprzejmie wyjaśniamy, że obecnie obsługę informatyczną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w zakresie procesu kategoryzacji jednostek naukowych prowadzi Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Ministerstwo nie odpowiada za usługi oferowane w tym zakresie przez inne podmioty. Decyzje o korzystaniu z usług doradztwa jednostki naukowe mogą podejmować wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Departament Nauki w MNiSW